Wyspy Wolin i Uznam
Puszcza Kampinoska
Zalew Zegrzynski
Historia


Oferta specjalna:
Regulamin


Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym Wydawnictwa Rajd


WARUNKI OGÓLNE


1. Sklep Internetowy Wydawnictwa Rajd (zwanego dalej Sprzedającym), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.shopmarcin.barnimradler.de umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Osoba wypełniająca i potwierdzają formularz zamówienia towaru w Sklepie Internetowym Wydawnictwa Rajd (zwana dalej Kupującym) zawiera tym samym Umowę ze Sprzedającym, akceptując warunki niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być uzgodnione telefonicznie lub poczta elektroniczną-sklep nie zmienia zamówień bez uzgodnienia z Kupującym.

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym Wydawnictwa Rajd podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany tylko do realizacji składanych zamówień.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego Wydawnictwa Rajd.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

9. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

10. W przypadku wyboru sposobu dostawy "PłATNOść PO" Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności (koszt zakupów + koszt przesyłki) niezwłocznie po otrzymaniu zakupów, to jest nie pózniej niż w ciągu 14 dni od otrzymania zakupów. W przypadku niedotrzymania tego terminu Sprzedający ma prawo wszcząć odpowiednie procedury windykacyjne.

11. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

12. Sprzedający wystawia faktury VAT na życzenie Klienta, w pozostałych przypadkach dowodem zakupu jest rachunek, dołączony do zakupionego produktu.

GWARANCJE I REKLAMACJE

13. Wydawnictwo Rajd zobowiązuje się do wymiany, lub zwrotu kosztów produktu i kosztów przesyłki, jeśli produkt zamówiony przez Kupującego posiada wady uniemożliwiające korzystanie z produktu zgodne z jego przeznaczeniem. Zwrot lub wymiana produktu następuje na żądanie Kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

15. szelkie dane osobowe Kupującego, nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)


jesteś klientem: 5207695
© Copyright 2005 by Stefan Rank-Kunitz